INFO

INFO
DATUM  – 9.7.2019 – 11.7.2020
MÍSTO  – Velké Meziříčí 59401, Fajtův kopec 1741 – areál Ski Club, maps
OTEVŘENÍ AREÁLU
ČT: 14:00 – 06:00
PÁ: 13:00 – 06:00
SO: 13:00 – 06:00
FAJTFEST Kreditka/CASHLESS – otevírací doba:
ČT: 14:00 – 02:00
PÁ: 13:00 – 02:00
SO: 13:00 – 02:00
NE: 10:00 – 14:00
SPRCHY – otevírací doba
ČT: 14:00 – 22:00
PÁ: 08:00 – 22:00
SO: 08:00 – 22:00
NE: 08:00 – pouze ski hotel
PARKOVÁNÍ – volné cca 600 míst

 

Na festivalu se používá BEZHOVOTOSTNÍ systém pomocí dobíjecích čipů !!
Návštěvník po zaplacení vstupu ( či předprodeje ), bude označen identifikační páskou pro povolení vstupu do areálu a páska obsahuje čip za nevratnou zálohu 50kč, který bude sloužit pro placení občerstvení v areálu. Tento čip si nabijete požadovanou částkou (kreditem), kterou chce v areálu platit. Doporučujeme větší částku peněz pro Vaše pohodlí. Systém funguje jako kreditní karta  = na svém čipu máte kredit, pro zaplacení občerstvení přiložíte k terminálu čip a peníze se Vám strhnou z čipu. Následně uvidíte i zůstatek na Vašem čipu nebo Vám personál řekne kolik zůstává kreditu na Vašem čipu. V případě, že by Vám na čipu docházel kredit, je dobití opět možné na stánku FAJTFEST Kreditka.
Na stánku FAJTFEST Kreditka zjistíte na terminálu kolik je stav vašeho kreditu.
FAJTFEST Kreditka
V tuto dobu je možno nabíjení a vrácení čipů. Nabít čip lze hotově a nebo i kreditní kartou.
Vrácení čipu je možné POUZE v otevírací dobu stánku FAJTFEST kreditka a to nejpozději  do neděle ve 14h!
Vracení peněz z čipů: Pokud máte na čipu méně jak 50kč ( tedy 49,99kč ) peníze nevracíme. Pokud máte na čipu 50kč a více, vracíme z čipu vše. (Příklad: Pokud máte na čipu 51kč, dostanete celou částku 51kč)
VRATNÉ KELÍMKY – po dobu festivalu budou vydávány kelímky se zálohou 50kč + vratný žeton.
Kelímky +vratný žeton vždy obdržíte u stánku s občerstvením nebo při vstupu do areálu, kde Vám bude záloha strhnuta z čipu.
VRÁCENÍ KELÍMKU –V případě vrácení zálohy 50kč je potřeba přinést NEPOŠKOZENÝ kelímek + vratný žeton, jinak nebude záloha vrácena !!
Kelímky se budou vracet POUZE na jednom místě z důvodu bezhotovostních barů a to pouze na pokladně FAJTFEST Kreditka, kde obdržíte hotovost zpět.
1 kelímek = 1 žeton
Bezhotovostní systém zavádíme, abychom urychlili výdej občerstvení a Vám menší čekací dobu u stánků. Proto doporučujeme nabít na čip větší částku peněz pro Vaše pohodlí.
Také zavadíme tento systém kvůli krádežím hotovostí z peněženek.
*U stánků budou podrobné popisky jak postupovat
V areálu bude k dostání i FAJTFEST pivo v PET, které pro FF uvařil pivovar Lužiny. Pivo bude k dostání u stánku s merchem a na Ski Baru.
Merch:
Merch FAJTFESTU se bude moci koupit pouze přes čip
Merch kapel je v režii kapely, takže pouze hotově
OBČERSTVENÍ  – celou FF  budou v areálu stánky s jídlem/pitím (snídaně/obědy/večeře )
VEGAN OBČERSTVENÍ – k dispozici budou i vege občerstvení
OBCHODY – v centru města Velké Meziříčí 1,5km pěšky nebo taxi, nachází se zde spousty hypermarketů
MERCHANDISE – najdete zde merch kapel tak i merch FF ( trika, čepice atd. )
DOPRAVA – vlak, autobus do Velkého Meziříčí, pak pěšky nebo taxi
ZTRÁTY a NÁLEZY – naleznete u vstupu / případně najdete ztráty i ve Ski Baru
SPRCHY – mobilní sprchy venku v areálu
TOALETY – mobilní toalety venku v areálu
BANKOMATY –  v centru města Velké Meziříčí 1,5km pěšky nebo taxi
PRVNÍ POMOC – bude přítomná zdravotnická služba. V areálu bude též umístěn zdravotnický stan
FOTO a VIDEO – v areálu není povoleno profesionální fotografování či kamerování, pouze s akreditací press
KOUPALIŠTĚ  – na kraji města koupaliště PALUKY, 2km pěšky nebo taxi
ZMĚNA PROGRAMU A TERMÍNU VYHRAZENA.
V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ VYSTOUPENÍ KAPELY NA FESTIVALU ZE STRANY KAPELY SE PENÍZE ZE ZAKOUPENÉ VSTUPENKY NEVRACÍ A ANI SE CENA VSTUPENKY NESNIŽUJE.
DO AREÁLU JE ZAKÁZÁNO VNÁŠET COKOLIV, CO BY OHROŽOVALO BEZPEČNOST NÁVŠTĚVNÍKŮ, NAPŘ. SKLENĚNÉ LAHVE I UMĚLOHMOTNÉ NÁDOBY, PLECHOVKY, PYROTECHNIKU, VLASTNÍ ALKOHOLICKÉ NÁPOJE, JAKÉKOLIV ZBRANĚ A ZDRAVÍ NEBEZPEČNÉ PŘEDMĚTY A LÁTKY.
HÁZENÍ KELÍMKŮ S TEKUTÝM OBSAHEM BUDE BRÁNO JAKO PORUŠENÍ PRAVIDEL FESTIVALU.
ZÁKAZ VSTUPU S DEŠTNÍKEM DO AREÁLU. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK FESTIVALU OBDRŽÍ PO PŘEDLOŽENÍ ČI ZAKOUPENÍ VSTUPENKY IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMEK NA ZÁPĚSTÍ, KTERÝ HO OPRAVŇUJE K OPAKOVANÉMU VSTUPU DO AREÁLU. TENTO IDENTIFIKAČNÍ NÁRAMEK JE NEPŘENOSNÝ A V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ NEPLATNÝ. KAŽDÝ NÁVŠTĚVNÍK JE POVINEN SE PŘI VSTUPU DO FESTIVALOVÉHO AREÁLU I PŘI NAMÁTKOVÝCH KONTROLÁCH PROKÁZAT BEZPEČNOSTNÍ KONTROLE. V PŘÍPADĚ NEPLATNÉHO, POŠKOZENÉHO NEBO FALEŠNÉHO PÁSKU NEBUDE NÁVŠTĚVNÍKOVI UMOŽNĚN VSTUP, POPŘÍPADĚ BUDE VYVEDEN BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBOU Z AREÁLU.
STANOVÁNÍ JE POVOLENO JEN VE VYHRAZENÉM A OZNAČENÉM PROSTORU.
POŘADATELÉ NERUČÍ ZA ODLOŽENÉ VĚCI V KEMPU.
PŘÍSNÝ ZÁKAZ VSTUPU NA PÓDIUM, DO PROSTOR V ZÁKULISÍ, VIP A PŘEDEVŠÍM SKÁKÁNÍ Z PÓDIA.
VSTUP K VODĚ A MIMO OZNAČENÝ AREÁL POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
ZÁKAZ VSTUPU NA NEBEZPEČNÁ ČI OZNAČENÁ NEBEZPEČNÁ MÍSTA, TOTO PORUŠENÍ BUDE BRÁNO JAKO PORUŠENÍ BEZPEČNOSTI A FESTIVAL NEBERE ZA TOTO PORUŠENÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST. ZÁKAZ VSTUPU DO AREÁLU SE ZVÍŘATY.
NÁVŠTĚVNÍK  JE POVINNEN DODRŽOVAT VŠECHNY PRAVIDLA POŘADATELE !!
Hasičská služba – 150        První pomoc – 155       Policie – 158

 

Těšíme se na Vás FF Crew