Info pro návštěvníky

  • DATUM – 9.7.2020 – 11.7.2020
  • MÍSTO – VELKÉ MEZIŘÍČÍ, 59401, FAJTŮV KOPEC 1741 – AREÁL SKI CLUB, MAPS
  • PARKOVÁNÍ  - volné, cca 600 míst
OTEVŘENÍ AREÁLUFAJTFEST KREDITKA/CASHLESSmobilní SPRCHY
ČT: 14:00 – 06:00
PÁ: 13:00 – 06:00
SO: 13:00 – 06:00
ČT: 14:00 – 02:00
PÁ: 13:00 – 02:00
SO: 13:00 – 02:00
NE: 10:00 – 14:00
ČT: 14:00 – 22:00
PÁ: 08:00 – 22:00
SO: 08:00 – 22:00
NE: jen SKI HOTEL
Festival používá BEZHOTOVOSTNÍ systém pomocí dobíjecích čipů !!

Návštěvník po zaplacení vstupu (či předprodeje), bude označen identifikační páskou pro povolení vstupu do areálu a páska obsahuje čip za nevratnou zálohu 50 Kč, který bude sloužit pro placení občerstvení v areálu. Tento čip si nabijete požadovanou částkou (kreditem), kterou chce v areálu platit. Doporučujeme větší částku peněz pro Vaše pohodlí. Systém funguje jako kreditní karta = na svém čipu máte kredit, pro zaplacení občerstvení přiložíte k terminálu čip a peníze se Vám strhnou z čipu. Následně uvidíte i zůstatek na Vašem čipu nebo Vám personál řekne kolik zůstává kreditu na Vašem čipu. V případě, že by Vám na čipu docházel kredit, je dobití opět možné na stánku FAJTFEST Kreditka. Na stánku FAJTFEST Kreditka zjistíte na terminálu kolik je stav vašeho kreditu.

FAJTFEST KREDITKA

V tuto dobu je možno nabíjení a vrácení čipů. Nabít čip lze hotově a nebo i kreditní kartou.Vrácení čipu je možné POUZE v otevírací dobu stánku FAJTFEST kreditka a to nejpozději do neděle ve 14h! Vracení peněz z čipů: Pokud máte na čipu méně jak 50 Kč ( tedy 49,99 Kč ) peníze nevracíme. Pokud máte na čipu 50 Kč a více, vracíme z čipu vše. (Příklad: Pokud máte na čipu 51 Kč, dostanete celou částku 51 Kč).

VRATNÉ KELÍMKY

Po dobu festivalu budou vydávány kelímky se zálohou 50 Kč + vratný žeton.
Kelímky +vratný žeton vždy obdržíte u stánku s občerstvením nebo při vstupu do areálu, kde Vám bude záloha strhnuta z čipu.

VRÁCENÍ KELÍMKU

V případě vrácení zálohy 50kč je potřeba přinést NEPOŠKOZENÝ kelímek + vratný žeton, jinak nebude záloha vrácena !!
Kelímky se budou vracet POUZE na jednom místě z důvodu bezhotovostních barů a to pouze na pokladně FAJTFEST Kreditka, kde obdržíte hotovost zpět.

 

MERCH - Merch FAJTFESTU se bude moci koupit pouze přes čip. Merch kapel je v režii kapely, takže pouze hotově.

OBČERSTVENÍ – v areálu budou stánky s jídlem / pitím (snídaně / obědy / večeře).

VEGAN OBČERSTVENÍ – k dispozici budou i vege občerstvení.

DOPRAVA – vlak, autobus do Velkého Meziříčí, pak pěšky nebo taxi.

ZTRÁTY A NÁLEZY – naleznete u vstupu / případně najdete ztráty i ve Ski Baru.

SPRCHY – mobilní sprchy venku v areálu.

TOALETY – mobilní toalety venku v areálu.

PRVNÍ POMOC – bude přítomná zdravotnická služba. V areálu bude též umístěn zdravotnický stan.

FOTO A VIDEO – v areálu není povoleno profesionální fotografování či kamerování, pouze s akreditací press.

 

Změna programu a termínu vyhrazena. V případě zrušení vystoupení kapely na festivalu ze strany kapely se peníze za zakoupené vstupenky nevrací a ani se cena vstupenky nesnižuje.

Do areálu je zakázáno vnášet cokoliv, co by ohrožovalo bezpečnost návštěvníků, například skleněné lahve i umělohmotné nádoby, plechovky pyrotechniku, vlastní alkoholické nápoje, jakékoliv zbraně a zdraví nebezpečné předměty a látky.

Házení kelímků s tekutým obsahem bude bráno jako porušení pravidel festivalu.

Zákaz vstupu s deštníkem do areálu.

Každý návštěvník festivalu obdrží po předložení, či zakoupení vstupenky identifikační náramek na zápěstí, který ho opravňuje k opakovanému vstupu do areálu. Tento identifikační náramek je nepřenosný a v případě poškození neplatný. Každý návštěvník je povinnen se při vstupu do festivalového areálu i při namátkových kontrolách prokázat bezpečnostní kontrole. V případě neplatného, poškozeného, nebo falešného náramku nebude návštěvníkovi umožněn vstup, popřípadě bude vyveden bezpečnostní službou z areálu.

Stanování je povoleno jen ve vyhrazeném a označeném prostoru.

Pořadatelé neručí za odložené věci v kempu.

Přísný zákaz vstupu na pódium, do prostor v zákulisí, VIP a především zákaz skákání z pódia.

Vstup k vodě a mimo označený areál pouze na vlastní nebezpečí.

Zákaz vstupu na nebezpečná, či označená místa. Toto porušení bude bráno jako porušení bezpečnosti a festival nebere za toto porušení žádnou odpovědnost.

Zákaz vstupu do areálu se zvířaty.

Návštěvník je povinnen dodržovat všechny pravidla pořadatele!

  • HASIČSKÁ SLUŽBA – 150
  • PRVNÍ POMOC – 155
  • POLICIE – 158